Zatrzymane chwile

Temat: Funkcjonowanie adm. Sądowej i kierunki reform Archiwizacja, ewidencja, obieg informacji, dokumentów, ich zabezpiecz.
...infrastrukturę mają sens? Wydaje się że tak. Co jeszcze za tym przemawia a co może być przeciw. Inwestycja to koszt który ma przynieść korzyści. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, zarządca rozpatruje jakie to korzyści osiągnie a przede wszystkim czy zainwestowany kapitał się zwróci, bo przeinwestowanie może wiązać się z bankructwem. Patrząc z tego samego miejsca, sąd ma zapewnioną ciągłość działalności w ramach struktury organów wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo akt, systemy mogą śledzić kto miał do nich dostęp(nie licząc personelu sprzątającego- to również da się rozwiązać). Przejrzystość obiegu pozwala np. łatwo ustalić ich miejsce. Dane statystyczne pomogą np. w lokalizacji zakorkowania przepływu, wtedy należy pomyśleć  o udogodnieniach, zatrudnieniu/przeniesieniu odpowiedniej osoby w...
Źródło: eurowybory.platforma.org/forum/index.php?showtopic=27501