Zatrzymane chwile

Temat: Karmienie drużyny lotowej.
Karmienie drużyny lotowej Herbert Wieden „Die Brieftaube” nr 18/2000 Nauka? Nie, naturalnie nie. Kto gołębie dobrze obserwuje, będzie dokładnie wiedział jak on musi je karmić. Złowieszcze 30 gram pokarmu na dzień już od dawna nie jest właściwe. Zapotrzebowanie na ilość jest bardzo różne. Również dobór składu ziaren na różny czas jest zmienny. Gołębie jedzą zawsze wyraĄnie więcej przy zimniejszej...
Źródło: igolebie.pl/forum/viewtopic.php?t=1552Temat: KARMIENIE
KARMIENIE. Herbert Wieden Przed kilkoma laty wskazałem już raz w artykule w „Die Brieftaube”, że karmienie jest dla wszystkich okazją, aby w tym czasie rozróżniać czy jest zimno, czy jest ciepło, czy lot długi czy krótki, ciężki lub łatwy. Zasadniczo jest wiele możliwości przyjęcia systemu karmienia gołębi pocztowych. Największa grupa hodowców faworyzuje trójfazowy system karmienia. W...
Źródło: igolebie.pl/forum/viewtopic.php?t=1535