Zatrzymane chwile

Temat: Uładówka
Wieś położona nad Bohem, okręg policyjny, gmina i parafia katolicka Pików, odległośc od Winnicy 40 wiorst. Ma 166 osadników, wraz z Zabużem, do 2000 mieszkańców stałych, oprócz fabrycznych, w tej liczbie 47 jednodworców, 739 dzies. Ziem włościańskich, 4111 dworskiej, 40 cerkiewnej. Posiada cerkiew parafialną p. w. św. Mikołaja, 2482 wiernych. Uładówka jest najwięcej przemysłową miejscowością guberni podolskiej. Są tu dwa towarzystwa akcyjne : cukrowniane i gorzelniane. Fabryka piasku cukrowego założona przez Potockich w 1860 roku zatrudnia do 300 ludzi. Rafineria cukru zatrudnia do 100 ludzi i wyrabia około 40000pudów. Przy cukrowni stacja meteorologiczna. Gorzelnia założona w 1865 roku a w 1870 przebudowana. Fabryki te produkują rocznie do 18000000st. Spirytusu 96% z melasy, około 24000 wiader różnych gatunków wódek,...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2394Temat: Lista dóbr skonfiskowanych za udział w powstaniu 1831r.
...Sokołowski 9 klucz Babański 16 Potocki Włodzimierz Herman 5 Józef Tomaszewski Józef 1 Wicksman Walerian 1 Wysocki Kajetan 1 Gałecki Onufry 1 Glębocki Józef 1 Grudziński Marian 1 Dunin- Wąsowicz Stanisław 1 Jełowicki Wacław 1 Żmijewski Henryk 1 Kopczyński Piotr 3 Kajzer Zenon 1 Powsza Aleksander 1 Pilchowski Seweryn Adolf 1 Sienkiewicz Karol 1 Święcki Karol 1 Sięgajło Adolf 2 Sołtan Florian 1 Trębicki Mateusz 1 Jasinski Ignacy Józef 1 2. Gubernia podolska. Czartoryski Adam Jerzy 20 ( pow. łatyczewski ) 3 ( międzyborski ) 7 ( hajsyński ) Stępowski Wincenty 1 Leon 1 Bernatowicz Aleksander 4 Gnatowski Paweł 1 Goliński Aleksander 1 Dobieński Zygmunt 2 Gorodecki Justynian 1 Dobieński Zygmunt 2 Dobrowolski Józef 1 Drużbacki Aleksander 1 Jelowicki Wacław 1 Edward 1 Aleksander 1 Kożuchowski Józef 1 Korsak Juliusz 1 Malinowski Jakub 1 Ostrowski Jan Niepomucen 1 Potocki Włodzimierz 1...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7333


Temat: Ród Bobińskich h. Bobiński i inne notatki
...Izbińskim, Janinę i Helenę za Henrykiem Bobińskim. Jacek ur. 1870 r. i ochrzczony w parafii wasilewskiej, posesor dóbr Koszowatej i in. zaślubił Zofię Warchołowską i z niej miał córkę Helenę bezpot. i synów: Erazma bezpot. i Władysława, żonatego z Zofią Urbanowiczówną, rotmistrza 15 Pułku Ułanów, kawalera Krzyża Walecznych i Kazimierza – dziennikarza. Wiktoryn i Jan Bobińscy wylegitymowali się 1832 r. w deputacji szlacheckiej guberni podolskiej, a Sylwan w 1858 r. przed Heroldią Królestwa Polskiego( zbiory rodziny Furs- Żyrakiewiczów) Elektorami królów polskich byli Bobińscy: Jan z ziemi różańskiej 1648, Aleksander, Adam, Andrzej, Bartłomiej, Franciszek, Krzysztof, Maciej i Szymon z ziemi ciechanowskiej, a Andrzej, Grzegorz, Jan, Marcin, Stanisław i Wawrzyniec, Grzegorz chorąży nurski z ziemi nurskiej 1697 oraz Antoni, Fabian i Grzegorz z ziemi...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2525


Temat: Kajdańscy i Trzeszewscy
Poszukuję informacji o rodzinach Kajdańskich i Trzeszewskich z Wołynia i Podola. Mój pradziadek Łukasz Kajdański mieszkał w Latyczewie ( gubernia podolska). Tam też urodził się mój dziadek Edward w 1871 r. Studiował na Politechnice w Rydze, po studiach wyjechał do Sum i tam mieszkał do 1914 roku. Brat Łukasza - Hipolit Kajdański miał córkę Zofię, która wyszła za Romana Trzeszewskiego. Roman i Zofia mieszkali w Starej Siniawie (gubernia wołyńska). Szukam informacji o Łukaszu i Hipolicie Kajdańskich. Z góry dziękuję za pomoc Katarzyna
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=11335


Temat: Wiśniowski
Werbowa, powiat bałcki, gubernia podolska, w 1890 r. właścicielem posiadłości ziemskiej był Seweryn Wiszniewski syn Jana. T. Epsztein, Polska własność ziemska na Ukrainie w 1890 r., Warszawa 2008 r.
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4002


Temat: legitymizacje KARWACKICH na Podolu 1782-92, 1850-83
...KARWACKICH na Podolu 1782-92, 1850-83 przez admin 30 Sie 2010 09:23 am xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx FANTASTYCZNA STRONA: http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... wapod.html w niej http://www.mtg-malopolska.org.pl/images ... olski.djvu PODOLE oryginalna księga rodowa szlachty podolskiej wydana w Kamieńcu Podlskim końcem XIX w. (1887). Na stronie 50 spora notka o aktach legitymizacyjnych KARWACKICH w latach 1850 - 1883 w guberni podolskiej, potomków ELIASZA KARWACKIEGO (syna Stefana, wnuka JERZEGO KARWACKIEGO). wylegitymowanego po I rozbiorze w ziemi trembowelskiej w roku 1782.. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gdzie była siedziba tej rodziny Karwackich na Podolu Wschodnim ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx WIEMY JUŻ, że ... 1670- 1700 * JERZY KARWACKI , z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna 1700 – 1730 ** STEFANA,...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1598


Temat: Wiśniowski
Werbka Wołoska, powiat olgopolski, gubernia podolska, w 1890 r. właścicielami posiadłości ziemskich byli: - Julian Wiszniewski, syn Karola - Katarzyna Wiszniewska, córka Karola - Flora Wiszniewska, córka Karola - Wilhelm Wiszniewski, syn Karola - August Wiszniewski, syn Karola - Julia Wiszniewska, córka Juliana a także: - Maria Piotrowska, córka Potra - Aleksander Kotonia, syn Onufrego - Helena Niemirycz, córka Karola - Gdowski - Matylda Turzańska, córka Benedykta - Waleria...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4002


Temat: [Poszukuję] Map guberni podolskiej, wołyńskiej, kijowskiej
Mój znajomy z UG potrzebuje do swojej pracy magisterskiej map dawnych guberni podolskiej, wolyńskiej i kijowskiej z okresu Cesarstwa Rosyjskiego. Nallepiej by było, zeby te mapy prezentowały układ danych sprzed 1914 roku. Czy ktoś z Was, bardziej biegły w penetrowaniu czeluści internetu, mógłby pomóc w tej kwestii?
Źródło: eksploracja.pl/forum/viewtopic.php?t=7397


Temat: KARWACCY h. ?ab?d?
...Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). W ziemstwie za? buskiem, legitymowali si? ze szlachectwa 1782 r. Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wi?niowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej. Andrzej, Micha?, Jan i Wawrzyniec, synowie Miko?aja, wnuki Hiacentego; Józef z synem Janem, Antoni i Erazm, synowie Micha?a, wnuki Antoniego a wszyscy prawnuki Eliasza, legitymowali si? ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1850 r., a Antoni, Jan, Piotr, Karol, Wojciech i Marcin, synowie Jana, wnuki Miko?aja, w latach 1866-1883; Kazimierz, Micha? i Jan, synowie Józefa; wnuki Micha?a, 1866 roku; Józef, Franciszek Ksawery i Wojciech, synowie Erazma, wnuki Micha?a i Marek, Kazimierz i Jan, synowie Antoniego, wnuki Micha?a, 1869 roku. (uwaga: oznacza pocz?tek nowego akapitu) ^^ góra ^^ Osoby id tekst orygina?u p?e? imi?/nazwisko urz?dy/godno?ci...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=64


Temat: FANTASTYCZNE ODKRYCIE: metryka ks. mazowieckiego
...od czasów Piastowskich do dnia dzisiejszego. Jakie były losy Polski takie też były losy Karwackich, od ekspansji i zdobyczy na kresach wschodnich (pskowskie, smoleńskie, podolskie)po okresy biedy i niewoli. Patrząc na genealogię swojej rodziny, konkretnej rodziny i jej gniazda rodowego, miejmy na uwadze czas i miejsce jego zaistnienia w określonym momencie dziejów Polski.xxx Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie ( gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymy)po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1299


Temat: Lipkowski Jan
Jan Lipkowski, ur. 24.11.1863 Bososze, zm. 17.3.1937 Sulejówek, poch. Brzostownica Wielka, syn Józefa, ostatniego marszałka z wyborów gubernii podolskiej, więzionego w 1863 i zesłanego na wygnanie. Inżynier Paryskiej Szkoły Centralnej, Komandor orderu Polonia Restituta, odznaczony krzyżem walecznych, Komandor "Michama Iftikara", Oficer w "D'Avademie", poseł do Konstytuanty wszechrosyjskiej 1917, delegat z Rusi do Sejmu Ustawodawczego w Warszawie, członek Rady Szkoły Polskiej w Paryżu, , Prezes Polskiej Delegacji Pracy w Kijowie, , Prezes...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=920


Temat: Zalescy herbu Lubicz.
...Macieja synowie Jan i Wojciech. Pierwszy urodzony w Sokulcu 1773 r., drugi tamże 1775 roku, mieszkali w powiecie mohylowskim we wsi Placynie. — Sebastyana synowie: Ludwik i Jakób Filip. —Syn Jana z Biał ob ł o cki ej: Teodor. — Tego syn z Maryi Jankowskiój: Seweryn. — Tego synowie z Julu Perłowskiej herbu Zaremba: Bronisław, urodzony 1861 i T a d e u s z, urodzony 1859 roku. — (Papiery familijne, metryki, i dyplomata komisyi legitymacyjnej gubernii podolskiej). Jan Zaleski, miecznik Wielkiego Księstwa litewskiego, ożeniony z Elżbietą Wahań o w ską herbu Syrokomla, córką Aleksandra, wspomniany 1602 roku w aktach grodzkich brańskich. Walenty Lubicz Zaleski był 1787 roku miecznikiem Majewskim i susceptantem przysięgłym grodu łuckiego, według współczesnego wypisu z ksiąg grodzkich zamku łuckiego. (Papiery familijne). Oprócz tego następujący członkowie tego domu...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=2063


Temat: JASTRZĘBIEC a nie ŁABĘDŹ ? Kto ma racje ?
...JAN, MICHAŁ i WAWRZYNIEC, synowie MIKOŁAJA (URUSKI SEWERYN) ANTONI, ERAZM i JÓZEF (+ syn Jan) synowie MICHAŁA(URUSKI SEWERYN) ANTONI, JAN, KAROL, MARCIN, PIOTR i WOJCIECH synowie JANA, (URUSKI SEWERYN) JAN, KAZIMIERZ i MICHAŁ synowie JÓZEFA(URUSKI SEWERYN) JAN i KAZIMIERZ synowie ANTONIEGO oraz(URUSKI SEWERYN) FRANCISZEK, JÓZEF i WOJCIECH synowie ERAZMA(URUSKI SEWERYN) Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni podolskiej 1850-1869. KARWECKI. Leon i Grzegorz zapisani do ksiąg szlachty gub. Koweńskiej Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B) URUSKI I BONIECKI PORÓWNANIE : RODZINA: KARWACKI HERB: ŁABĘDŹ MAZOWSZE 1400 ... 1670 xxxxxxxxxxxxxxx KARWACKI h. Łabedź. Wzieli nazwisko od wsi Karwacza, w ziemi ciechanowskiej. (URUSKI SEWERYN) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ** MIKOŁAJ, syn * PAWŁA z Karwacza, 1471 r. na...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1301


Temat: Wasilewscy - Zesłanicy polscy na sybir w XIXw
...:powtórnie sądzony za powstanie zabajkalskie : jako mocno podejrzany o udział w buncie ,skazany został na rok wiezienia w gorzelni w Aleksandrowsku w oddziale próbnym z zakuciem w kajdany: w 1867 przybył do Us0la . Giller A;Spis Polaków w Usolu,s.184 Lasocki W Wspomnienia ,t.II AGAD,ZGP,vol.IV/1700,k.531Bn,rkpsI 10101,k.130(Akatyja) ;GARF9Maskwa) Zesp.109,Ieksp,.1863 ,vol.23,cz.416,1 prod k.405v-407:tamże 1865,vol.154,k.7-18 (jako szlachcic z guberni podolskiej) Wasilewski Wincenty z kijowa : Usole Ur 1837 w roku 1863 miał 26 lat.szlachcic gub Kijowskiej ,student 5 roku wydział med Uni.św Włodzimierza w Kijowie : nie zdążył obronić dyplomu ,ponieważ wstąpił do powstania ocalał z rzezi pod Sołowijówką ,aresztowany tamże 28-04-1863: z cytadeli Kijów próbował uciec przez podkop pod wieżą nr 2 ,jednakże próbę tą odkryto: za pobyt w " bandach buntownikach "...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4650


Temat: Klany KARWACKICH z PODOLA
...- Trembowla D XIV) MICHA? KARWACKI syn Antoniego,wnuk Eliasza - D XIV) MIKO?AJ KARWACKI syn Hiacentego, wnuk Eliasza GENERACJA XV G XV 1820 Gniazdo: PODOLE Synowie Miko?aja: D XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Miko?aja, wnuk Hiacentego D XV) MICHA? KARWACKI s. Miko?aja, wnuk Hiacentego D XV) JAN KARWACKI s. Miko?aja , wnuk Hiacentego D XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Miko?aja, wnuk Hiacentego – Legitymowali si? ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej Synowie Micha?a: D XV) JÓZEF KARWACKI s. Micha?a wnuk Antoniego D XV) ANTONI KARWACKI s. Micha?, wnuk Antoniego D XV) ERAZM KARWACKI s. Micha?a, wnuk Antoniego Legitymowali si? ze szlachectwa w 1850 roku w
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=74


Temat: Guberniany ?
Gubernia podolska ?
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=69966


Temat: PODOLE 300 lat w Horpinie GNIAZDO BUSKIE Karwackich
...1869 ****synowie Antoniego MAREK , KAZIMIERZ, JAN 1869 **** synowie Erazma JÓZEF, FRANCISZEK KSAWERY, WOJCIECH – zeznali szlachectwo w gub. Podolskiej 180X - HIACENTY KARWACKI *jego syn MIKO?AJ KARWACKI **synowie ANDRZEJ, MICHAL, JAN, WAWRZE?CZYC legitymowali się szlachectwem z gub. podolskiej w 1850 roku, synowie JANA: *** ANTONI *** JAN PIOTR *** KAROL *** WOJCIECH ***MARCIN legitymowali sie szlachectwem w latach 1866 – 1883 w guberni podolskiej, *MICHAL KARWACKI ** syn JÓZEF ***wnuki KAZIMIERZ, MICHAL, JAN KARWACKI legitymowali sie szlachectwem w gub. podolskiej w 1866,
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=430


Temat: PROTOPLASCI GNIAZD
...się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn Wnuki Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........ Dzieci Wojciecha Karwackiego i Xeni Jakimowicz 1859 BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii) Gniazdo: PODOLE - Trembowla – linia A/ potem gubernia podolska X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700) XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730) XII.Prawnukowie Eliasza Karwackiego (1730 – 1760): Linia A: X. Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego i Anny Dołzanskiej XI. Praprawnukowie Stefana Karwackiego i (2) Magdaleny Selicznkii XII. Prawnukowie Eliasza Karwackiiego XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790) XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)...
Źródło: karwacki.org/forum2/viewtopic.php?t=1357


Temat: Medalik
Prawdopodobnie chodzi o M.B. Latyczowską. Katalog Rewolińskiego nie zawiera tego typu. (Latyczów - miasto powiatowe w Guberni Podolskiej. 5 października 1778 r. za zgodą Piusa VI obraz został koronowany, a w 1831 r Dominikanie przeniesieni. Kościół stał się kościołem parafialnym.) Postaraj się lepiej go odrestaurować , bo jest wyjątkowy.
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=19796


Temat: Najstarsza data w Twoim drzewie
...się do Boguszyńca k/Koła. Z relacji dziadka stryjecznego wynika, że była to rodzina szlachecka herbu Grabie. Będę wdzięczny za każdą informację. Pozdrawiam Dominik Domański[/quote] Jeżeli chodzi o Domańskich - Dumańskich to znalazłam trochę ale nie są oni h. Grabie. Może wiesz jak nazywali sie potomkowie "Twojego Teofila" (synowie Wojciech i Stefan?) jest o nich zapis w herbarzu: cyt. wylegitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1845 i 1850 r. ale nie wiem czy o nich chodzi. Są jeszcze Dumańscy h. Larysza - pierwsze wzmianki o nich są z 1809r. (Mikołaj, Ignacy i Jan) Zreszą Boniecki uważa za tę samą rodzinę Dumańscy=Domańscy Chyba mam za mało informacji żeby dokładnie ustalić czy to Twoi krewni pozdrawiam Romka Poszukuję: Bączyk, Sępiński, Malczewski, Paradziński, Kaczmarek, Szydłowski, Makuch, Małopolski, Kazaczenko,...
Źródło: moikrewni.pl/forum/viewtopic.php?t=1222


Temat: Rożałowski h. Gozdawa
...znam niestety dat narodzin przedstawionych poniżej osób, w większości nie znam miejscowości w których mieszkali ani losów ich potomstwa. Wiem, że osoby o tym nazwisku mieszkają dziś na Syberii, w Mołdawii i na Białorusi. Próby kontaktu zakończyły się niepowodzeniem... Jeśli ktokolwiek miałby jakieś wskazówki lub w swoim drzewie posiada osoby o nazwisku Rożałowski, Rozalowski, Różałowski, proszę o kontakt. Dzięki Spisowi szlachty Guberni Podolskiej Imperium Rosyjskiego dodarłem do numeru tzw. "Zatwierdzenia przywileju szlacheckiego Imperium Rosyjskiego na mocy Dekretu Senatu, księga szósta" (nie wiem czy dokładnie zacytowałem). Ten numer to wskazówka, nie wiem niestety co dalej z tym fantem robić... Dzięki 'otczestwu' przyjmuję, że najstarszym jest Łukasz (ur.~I poł. XVIII w), po nim Teodor, ten ma syna Jana, a Jan (ur. ~początek XIX w) ma synów:...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=155


Temat: Guberniany ?
"> Gubernia podolska ? herb na pewno po reformie z 1869 (laury). pozdrawiam.
Źródło: poszukiwanieskarbow.com/Forum/viewtopic.php?t=69966


Temat: Chomętowscy herbu Bończa i Lis
...r., f 1840 r., z Barbary Żelińskiei spło­dził 2-ch synów. Z tych: Antoni, rotmistrz ułanów c. rosyjskich 1863 r., pozostawił z Anieli Kotowiczówny herbu Korczak syna Bogdana i córkę Ja­dwigę. Dyonizy, ur. 1829 r., 1876 r., dziedzic dóbr Czukele i Janówka! B. Linia pochodząca od Dominika, łowczego podolskiego, z Lucyi Spendowskiej herbu Pobóg, po synu jego Józefie, ożenionym z Balbiną Iwanowską herbu Łodzią: Hr. Antoni, prezes sądu gubernii podolskiej, b. dziedzic dóbr Kukuły, Dmitraszkówka, Hrehorówka itd. Jego potomstwo z Ludwiki Sie­rakowskiej herbu Dołęga, córki Józefa, strażnikowieża w. koronnego i Heleny hr. Gr o 1 e j o w s k i e j herbu Kościesza: Strat on f 1872 r. Oskar f 1849 r. Elwira f 1888 r. Karolina, wdowa po Makalinskim, generale 1871 r. Helena 1839 r. Kaźmiera. H. Grałąź od Jakóba, kasztelana Czechowskiego pochodząca, po starszym jego synu Hieronimie:...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=4177


Temat: Poszukiwania rodzin w woj. WOŁYŃSKIM
...się w 1932 w miejscowości Równe na Wołyniu, jej siostra Wanda Wolska też. Mama mojej mamy czyli moja babcia to Maria Wolska zd. Plusnow, Plusow lub Plusowa. Czy ktoś znał moją rodzinę mieszkając w Równem, a może ktoś zna z opowieści. Proszę o kontakt na maila. A,Michałowski • krystiano_80@interia.pl IP: 89.79.83.XXX • Data: Środa, 05 marca 2008 13:12:01 Poszukuję materiałów i informacji dotyczących rodziny Trzaska Michałowskich z gubernii podolskiej i wołyńskiej. Małgożata Straty • stratyg@wp.pl. IP: 91.94.164.XXX • Data: Poniedziałek, 03 marca 2008 10:45:34 Szukam rodziny Straty Teść Jan Straty był sam po wojnie i nie znam żadnych bliższych informacji. Może jest ktoś o takim nazwisku. Bardzo dziękuję za jakąkolwiek pomoc Urszula Plizga • urszulapli@yahoo.com IP: 70.131.60.XXX • Data: Niedziela, 02 marca 2008 02:12:03 Moja mama Barbara z...
Źródło: senior.nethit.pl/viewtopic.php?t=29


Temat: Babczyński
BABCZYNCE Gubernia Podolska-Wyrzykowskich,powiat Jampolski,d 351-konfiskaty na Litwie i Rusi po roku 1831. Wioska ta wchodzila w sklad 1082 miejscowoci skonfiskowanych. Powiat Jampolski lub Ujezd Jampolski dawny powiat gub,podolskiej,siedziba glowna byl Jampol dzis w garnicach Ukrainy. Miasteczek w powiecie bylo 13 Wsi zas 130 powiat dzieli sie na trzy okregi policyjne 1-szy w Babczyncach 2-gi w Murafie 3-ci Tomaszpol informacja z ; Wykaz dobr ziemskich...
Źródło: genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?t=7979


Temat: Audiobooki
...Stefan Żeromski - Siłaczka Czyta: Hanna Kamińska. Stanisława Bozowska - młoda dwudziestoparoletnia dziewczyna, która osiadła na zapadłej wsi, by wcielać w życie ideały "pracy u podstaw" i niesienia oświaty ludowi. We wspomnieniach Obareckiego z czasów studiów w Warszawie, piękna, choć nie dbająca o stroje, staje się obiektem westchnień i miłości Obareckiego. Traci ją później z oczu, wie jedynie że wyjechała do guberni podolskiej jako nauczycielka. Stasia mieszka "na stancji", w "nadzyczajnie ubogiej izdebce", często brakuje jej produktów spożywczych. Obarecki spotyka ją po sześciu latach jako lekarz wezwany do chorej na tyfus. Bez trudu rozpoznaje dawną miłość. Jej śmierć wstrząśnie na krótko Obareckim, niewiele jednak trzeba czasu, by jego świat po odejściu idealistycznej "siłaczki" powrócił do...
Źródło: polforum.yoyo.pl/viewtopic.php?t=113