Zatrzymane chwile

Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...żydowskiego folkloru. LB. Singer w Short Friday mówi o Dumie jako "tysiącookim aniele śmierci, uzbrojonym w ognisty bicz i miecz z płomieni". Dumariel - anioł jedenastej godziny nocy, służący pod Dardarielem (zob. Waite, The Lemegeton). Durba'il - w mitologii arabskiej, anioł stróż przywoływany podczas obrzędów egzorcyzmów (zob. Hughes, [hasło] "Angels" w: A Dictionary of Islam). Duwdewijasz - jedno z licznych imion anioła Metatrona. Dynamis - jeden z siedmiu eonów, które, wedle Pistis Sofia, zrodziły najwyższych rangą aniołów. W gnostycyzmie Dynamis jest głównym męskim uosobieniem siły, tak jak Pistis Sofia jest główną żeńską personifikacją mądrości (zob. Preisendanz, Papyri Graecae Magicae, t. 2). W literaturze Hejchalot Dynamis to sekretne imię anioła Metatrona (zob. Scholem, jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772Temat: Imiona Aniołów i Demonów
T Ta'aniel - anioł przywoływany podczas ob rzędów magicznych (zob. M. Gaster, The Sword of Moses). Tabkiel - jedno z ponad stu imion anioła Me tatrona (zob. hebrajska Księga Henocha). Tablibik - duch oczarowania i jeden z ge niuszy godziny piątej (zob. Apoloniusz z Tiany, Nuctemeron). Tabris - w okultyzmie, anioł (geniusz) wol nej woli oraz jeden z geniuszy godziny szóstej (zob. Apoloniusz z Tiany, Nuctemeron). T'achnu - anioł wspomniany w Księdze Ra zjela (por. Trachtenberg, Jewish Magic and Su perstition, gdzie T'achnu jest wymienione wśród imion utworzonych...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Adnachiel
Adnachiel   1 załącznik(i) Adnachiel (Adernahael, Adenachiel, Adwachiel) anioł, któremu Bóg wyjawił magiczne zaklęcie, zapisane na etiopskim amulecie mającym chronić przed ciemnością i wszelkim złem. W burzy z imienia Archanioła Uriela i Metatrona Bóg utworzy Adnachiel. Anioł księżyca i gwiazd. W średniowiecznych księgach przedstawiany w postaci kobiety - anioła o turkusowych oczach z otaczającym ową postać charakterystycznym światłem, przypominającym tęczowe półokręgi. Anioł przywoływany w zaklęciach przez Archaniołów: Uriela, Michała, Ituriela, Werchiela, Rafaela i Metatrona....
Źródło: bestiarium.pl/showthread.php?t=2509


Temat: Rytuał, modlitwa do Anioła Miłości :)
Nie wiem, jak to jest z Hanielem i jakoś nie przekonuje mnie ten rytuał. Modlitwa to modlitwa. Czasem można z ktorsymś pogadac nawet ot tak i rytuały nie są potzrebne. Ale znalazłam taką oto stronkę Archanioł Są tam imiona Archaniołów według róznych tradycji i, ze tak powiem ustaleń. Najczęściej Mój Dżibril i Michaś sie pojawiaja, czy też w zasadzie są zwykle we wszystkich tych tradycjach. A jak uznać resztę to nie wiem. kabała jedno, Gnoza drugie, Biblia tzrecie itd. Mam dokładnie takie same odczucia i poglądy. Też sądzę, że te różne nurty filozoficzno-teologiczne należy rozdzielić. Natomiast ceremonialność, w...
Źródło: ezoforum.pl/showthread.php?t=15000


Temat: Zagadki
dwie powiązane ze sobą: kto był pierszym wampirem?? dróga jest podpowiedzią ale należy na nią odpowiedzieć: wymień imiona archaniołów.
Źródło: emuinfo.pl/forum/viewtopic.php?t=3507


Temat: koszulki
...koszulki i zagłówki, poleci to jednym przelewem, takie zamówienie zbiorcze. Jakoś mam takiego świra, że na zlot jak przyjadę to najbardziej forumowym autkiem będzie moje i tyle Hahaha Poczekajmy tylko chwilkę... Muszę jeszcze dograć naklejki które biorę na indywidualne zamówienie, a wszystko musi się komponować w jedną przyzwoitą całość... Nicki jednak czcionką Ford Script będę prosił. U mnie to prostsze, razem z żoną używamy imion anioła (Uriel) i demona (Lillith). A oni o Polsce i polskich znakach chyba nie słyszeli...
Źródło: siec.no-ip.com/forum/viewtopic.php?t=4952


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
P Pa'azjel - w hebrajskiej Księdze Henocha, jed no z imion anioła Metatrona. Pabael - jeden z anielskich posłańców Księżyca. Prawdopodobnie jedna z wersji imienia Pabel. Pabel - anioł czwartego nieba, pełniący służbę w Dzień Pański (niedziela). Przywołując Pabela, inwokant powinien być zwrócony w stronę zachodu (zob. de Abano, Heptameron). Pachdiel ("strach") - w Pirke Hejchalot wódz aniołów strzegących czwartego nieba. Pachriel - w hebrajskiej Księdze...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Straszny Wątek ;)
Dot.: Straszny Wątek ;)   Mam pytania co do w/w strony. To, co jest napisane pod imieniem Anioła i jego hierarchią to jest modlitwa do niego?
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=55129


Temat: ANIOŁ
...Upadłe anioły Bóg stworzył tylko dobre ale wolne duchy. Niektóre świadomie, dobrowolnie i ostatecznie odrzuciły Boga i jego dzieła. Poprzez ten wolny wybór, a nie poprzez brak miłosierdzia, szatan nie może być zbawiony. Diabły zostały też ograniczone w swych możliwościach - np. nie mogą tworzyć idealnych złudzeń Boga - nie mogą idealnie naśladować objawień w celu chociażby zwiedzenia człowieka. Znane są jeszcze inne imiona archaniołów, lecz nie są one pewne. Apokryf Enocha wymienia Raguela, Sariela, Jarahmeela. Inne źródła podają Chamuela, Jofiela, Zadkiela. Koran przytacza jeszcze Azraela - anioła śmierci i Israfela - który zadmie w trąbę zmartwychwstania.
Źródło: forumchrzescijanskie.org/viewtopic.php?t=386


Temat: co oko cieszy! Wklejamy co lubimy:)
Kobiety: Samuel: "Prokurator", heh. Ale wie co to sprawiedliwość i co to miłość. Samuel - z hebrajskiego - Bóg wysłuchał. Prorok w 1-szej księdze Samuela. Drugie tłumaczenie: "Jego imieniem jest Pan". Jedno z imion anioła śmierci, oskarżyciela ludzi. Zatrzymał rękę Abrahama, gdy ten chciał na polecenie Boga zabić syna.
Źródło: psychiatria.info.pl/forum/viewtopic.php?t=663


Temat: Upadli aniołowie
Stary Testament nie zna pojęcia upadłych aniołów. W Księdze Hioba wyznaczonym przez Boga przeciwnikiem jest ha-satan (co oznacza właśnie „przeciwnika" i jest określeniem funkcji, a nie charakterystyką czy też imieniem anioła). Wyjątkiem od tej reguły może się wydawać Pierwsza Księga Kronik (21, 1), gdzie, zdaniem niektórych komentatorów, słowo „szatan" jest imieniem sprzeciwiającej się Bogu istoty. Większość badaczy uważa jednak, że rodzajnik określony poprzedzający to słowo w innych księgach Starego Testamentu został w przekładzie opuszczony przez przypadek i że jego prawidłowa lekcja to „szatan", a...
Źródło: niewyjas.nmj.pl/viewtopic.php?t=125


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...anioł" przywoływany w zaklęciach magicznych (zob. Verus jesuitarum Libellus). Kalka'il - w tradycji islamu, anioł stróż przy woływany podczas egzorcyzmów (zob. Hughes, [hasło] "Angels" w: A Dictionary of Islam). Ponadto anioł piątego nieba i wódz aniołów przybierających postać hurys, czarriookich nimf niebiańskich (zob. Hastings, Encyclopaedia of Re ligion and Ethics, t. 4, s. 619). Kalkelmij asz - jedno z wielu imion anioła Metatrona. Kalki Awatar - w mitologii wedyjskiej, ostat ni z dziesięciu awatarów (-> awatar). Kakabel (Kochbiel, Kokbiel, Kabajel, Kochab - "gwiazda Boża") - wielki książę aniołów, sprawujący władzę nad gwiazdami i konstela cjami. W Księdze Razjela Kakabel jest wysokim rangą świętym aniołem, jednakże w przeważają cej większości pism apokryficznych (np. w etiop skiej Księdze Henocha), jest złym...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...któ rzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed maje stat Pański' (zob. `l› 12, 15; sceny z tej księgi są tematem kilku drzeworytów Biblii Koloń skiej). W etiopskiej Księdze Henochn (20, 22, 40), Rafael jest "jednym z Czuwających", przewod nikiem po szeolu (tj. piekle) oraz "jedną z czte rech obecności, ustanowionych nad wszystkimi chorobami i ranami córek i synów człowie czych". [Rafał jest też jednym z czterech na zwanych z imienia aniołów (trzej pozostali to Michał, Gabriel i Sariel), których wymienia es seńska Regula Wojny (zob. Tyloch, Rękopisy z Qumran nad Morzem Martwym, s. 219). W lite raturze apokryficznej, Rafał jest jednym z anio łów, którzy zasadzili rajski ogród (zob. Siedem niebios i ziemia, s. 39); aniołem, który w raju wyjawiał Adamowi "pewne sekrety mistycz ne'; jednym z aniołów, którzy pochowali Abla i Adama, oraz aniołem, który z...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...s. 288). Bachanoe (Bachanael) - w okultyzmie, anioł pierwszego nieba i władca poniedziałku. Bachiel (Bakiel) - jeden z aniołów powie-trza, służący w czwartym niebie i przywoływa-ny ze wschodu. Bachiel jest także uważany za jednego z aniołów planety Saturn. W Ozar Midrashim (t. 2, s. 316) również jeden z aniołów stróżów Zachodniego Wiatru. Bachliel - jeden z aniołów strzegących bram Południowego Wiatru. Bacran - jedno z wielu imion anioła Meta trona. Badariel (Batarjal) - jeden z dwustu upadłych aniołów (zob. etiopska Księga Henocha 69, 2). Badpatiel - imię anioła znalezione na żydowskich amuletach (kamea) mających chronić przed złem (zob. Schrire, Hebrew Amulets). Bae - w Testamencie Salomona, anioł przyzywany podczas obrzędów wypędzania demonów. Bael (Baal, "pan" lub "władca") - w Zoharze Bael jest utożsamiany z...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Gabriel
1.Imię: Gabriel 2.Nazwisko i/lub pseudonim: Dżibril 3.Wiek: któż z ludzi ogarnie go umysłem? 4.Kim jest w Królestwie: tytularny cherubin, archanioł, boski regent 5.Atrybut: Według różnych przedstawień są to: berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki. 6.Historia (co najmniej 8 pełnych zdań): Gabriel, czyli 'Mąż Boży', 'Szara eminencja nieba'. Jeden z najważniejszych i wymienionych z imienia archaniołów. Pełni w królestwie funkcję regenta. Po opuszczeniu Królestwa przez Pana, przejmuje jego rolę. Bardzo poważnie podchodzi do swych obowiązków. Wiele lat wstecz został wypędzony z Nieba na 21 dni, powodem było "niedokładne wypełnienie Boskiego polecenia'. W religii chrześcijańskiej figuruje jako zwiastun dobrej nowiny, zmartwychwstania. Podobno to on spalił Sodomę i Gomorę. Jest więc aniołem...
Źródło: siewcawiatrurpg.iforums.pl/viewtopic.php?t=119


Temat: 01 Lazarus Rising
Nie wiem w czym problem, ludzie... Ja tam nie czuję się zagubiony w ogóle... Wszystko jest jasne i klarowne. Jest zła strona (demony) i dobra (anioły)... W czym problem? Castiel to po prostu bardzo potezny aniol (archaniol?), Imiona archaniołów są szeroko znane, a wśród nich Castiela nie ma... Jak ktoś nie wie to mamy 7 archaniołów, jednak tylko 3 imiona wystepują w chcrześcijańskiej biblii: - Michael - Gabriel - Raphael W apokryfach podaje się równieó: - Uriel - Selaphiel - Jeremiel - Barachiel To tyle jeśli chodzi o chrześcijaństwo, bo w innych wiarach jest tego w 3 i trochę (ale nie ma tam óadnego Castiela) . Ale zazwyczaj tylko o tych się...
Źródło: forum.supernatural.com.pl/viewtopic.php?t=1004


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...ten już nie zbliżał się do swojej żony. W Księdze Wyjścia (19,15) Mojżesz polecił mężczyznom Izraela, aby przez trzy dni nie zbliżali się do kobiet i tym sposobem oczyścili się przed spotkaniem z Bogiem na gó rze Synaj. Opis ten wydaje się sprzeczny z tra dycją żydowską, zgodnie z którą akt małżeń ski jest święty, a nie nieczysty, i każdorazowo uświęcany błogosławieństwem samej Szechiny. Oza (Uza) - według Sefer ha-Heszek, jedno z imion anioła Metatrona. Ozyrys - w Raju utraconym (I, 556), upadły anioł. Milton zaczerpnął to imię z mitologii sta roegipskiej, gdzie Ozyrys jest potężnym bóstwem, mężem Izydy, zamordowanym przez swojego brata, Seta.
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Archaniołowie w Kabale
Owszem - Gabriel jest w Biblii nazywany aniołem. Poza tym są 3 różne księgi przypisywane Henochowi i w dwóch najpopularniejszych (etiopskiej i hebrajskiej) są wymienione rózne imiona archaniołów. W tłumaczeniu Henocha autorstwa ks. Rubinkiewicza pojawia się m.in. Michał, Gabriel, Suriel i Uriel.
Źródło: ezoforum.pl/showthread.php?t=19350


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...potężny anioł, którego można przywołać, wykorzystując inkantancyjną moc tkwiącą w imieniu anioła Uriela (zob. Grimo gum Verum). Gabriel ("Bóg jest moją siłą") - w tradycji -udeochrześcijańskiej i mahometańskiej, jeden dwóch najwyższych rangą aniołów. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia. Obok Michała i Rafała (Rafaela), jest jednym z trzech znanych z imienia aniołów Starego Testamentu lub dwóch, jeśli, jak to czynią protestanci, uznać księgę Tobiasza za księgę apokryficzną; por. Davidson, The Named Angels in Scripture, gdzie mowa o siedmiu znanych z imienia aniołach ~i:ma Świętego). Gabriel sprawuje władzę nad rafiem i chociaż, według legendy, jest księciem pierwszego nieba, równocześnie zasiada po le wicy Boga (którego siedzibą jest, jak się po wszechnie uważa, siódme...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...Ardour (Ardur) - według Schwaba (Vocabu-laire de I'Angelologie) anioł rządzący żydowskim miesiącem tamuz (czerwiec-lipiec). Arehana -imię anioła zapisane na trzecim pentagramie planety Saturn (zob. Mathers, The Greater Key of Solomon). Arel - anioł ognia, którego imię widnieje na siódmym pentagramie Słońca. Arel jest też anio-łem przywoływanym podczas obrzędów ma-gicznych (zob. M. Gaster, The Sword of Moses). Arfiel - jedno z imion anioła Rafała (Rafaela). W Pirke Hejchalot Arfiel jest aniołem stróżem zamieszkującym drugie niebo (zob. Schwab, Vocabulaire de I'Angelologie). Arfugitonos - według Objawienia Ezdrasza, jeden z dziewięciu aniołów, którzy będą spra-wować władzę "w dniu końca świata" (zob. The Ante-Nicene Fathers Library, t. 8, s. 573). toga królowej Elżbiety, imię Ariel powstało z połączenia imion Anael i Uńel. W Burzy...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: ANIOŁ
...odgrywa rolę znaczącą. Jeśli chcemy poznać imiona niektórych z nich, musimy cofnąć się do czasów Mojżesza, kiedy to Pan za jego sprawą wyprowadzał naród żydowski z ziemi egipskiej. W Księdze Wyjścia (roz. 23, wer. 20) czytamy: "Oto ja posyłam Anioła przed tobą[...] Szanuj go i bądź uważny na jego słowa, bo imię moje jest w nim..." W jaki sposób? Otóż w j. hebr. El znaczy Bóg, JAH - jest skrótem trech pierwszych liter JAHWE. Imiona Archaniołów jak Gabriel, Michael - mają końcówkę EL, a takich Aniołów jak Immamiah czy Mebabiah - mają końcówkę JAH. A oto jedna z najciekawszych tajemnic Świętej Kabały dotycząca istnienia 72 Aniołów. Gdy Izraelici rozbijali namioty nad Morzem Czerwonym po ucieczce z Egiptu, spostrzegli ścigające ich wojska egipskie. Padł na nich potworny strach, wszczęli lament. Mojżesz także zdjęty strachem głośno zawołał do...
Źródło: forumchrzescijanskie.org/viewtopic.php?t=386


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...magicznych przeciwko złym duchom (zob. Thompson, Semitic Magic, s. 161; Apokalipsa Barucha). Etiopczycy obchodzą święto "archanioła Fanuela" w trzecim dniu miesiąca takssas (zob. Falasha Anthology). Farcuf - geniusz cudzołóstwa, anioł pożądliwości. W języku hebrajskim farcu f znaczy: dwulicowy, hipokryta. Według Apoloniusza z Tiany (Nuctemeron) Farcuf jest jednym z geniuszy godziny czwartej. W Bereszit Raba nie nazwany z imienia anioł pożądliwości ukazuje się Judzie na rozstaju dróg, aby "zwrócić uwagę patriarchy na jego synową, Tamar" (por. Rdz 38). Faris - anioł rządzący drugą godziną nocy (Praksil). Farniel - anioł dwunastej godziny dnia, służący pod Beratielem. Farun Faro Wakszur - w teogonii staroperskiej, anioł stróż ludzkości; ~Metatron, którego judeochrześcijańska tradycja okultystyczna często określa jako...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...nad Morzem Martwym, s. 264, przyp. 32, s. 267 -przyp. tłum.]. W apokryfie z I w., Księdze staro-żytności biblijnych-Pseudo-Filom, mowa o Abad-donie jako miejscu (szeolu, piekle), a nie duchu czy demonie. Podobnie Milton w Paradise Re-gained (IV, 624) posługuje się pojęciem Abaddon jako określeniem miejsca, to jest otchłani. Zgod-nie ze współczesną wiedzą, po raz pierwszy pojęcie to upersonifikował autor Apokalipsy św. Jana, gdzie stało się ono imieniem anioła. W Dziejach Tomasza z III w. Abaddon jest imie-niem demona, lub samego Szatana, i tak też rozumie je Bunyan w Wędrówce pielgrzyma. We-dług Mathersa, autora The Greater Key of Solo-mon, Abaddon to imię Boga, którego użył Moj-żesz, prosząc Stwórcę o zesłanie plagi gradu na Egipt. Kabalista Józef ben Abraham Gikattila używa słowa Abaddon jako określenia szóstej z siedmiu "warstw piekła", której zarządcą jest...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772


Temat: Imiona Aniołów i Demonów
...(dobre i złe) oraz demony. Jak głosi legenda, Mahomet nauczył prawnuka Eblisa niektórych sur Koranu (zob. The Encyclopaedia of Islam, t. 3, s. 191). Ebriel - dziewiąta z dziesięciu -~ sefirot zła i nieczystości (zob. pisma Izaaka ha-Kohena z Sorii). Ebuhuel - jeden z ośmiu aniołów wszechmocy (zob. Szósta i siódma księga Mojżeszowa). Ebuhuela można przywołać za pomocą zaklęć kabalistycznych. Efchal (Efchiel) - prawdopodobnie jedno z imion anioła Zofiela (zob. Księga Razjela I, 42b; Schwab, Vocabulaire de 1'Angelologie; West, Names of Milton's Angels, "Studies in Philology" XLVII, 2) Efniel - anioł chóru cherubinów (zob. Ksi?ga Razjela). Wed?ug Westa (Names of Milton's Angels. "Studies in Philology" XLVII, 2) w Raju utraconym Miltona anioł ten występuje pod imieniem Zefon. Egibiel - jeden z 28 aniołów władających 28 pałacami Księżyca. Imiona...
Źródło: bramaswiatow.pl/viewtopic.php?t=5772