Zatrzymane chwile

Temat: zadania z makroekonomii- inflacja
CZY KTOś WIE JAK ROZWIĄZAć TE ZADANIA?? BARDZO PROSZę O POMOC! 4. 7. W pewnym kraju w roku 2005 PKB wynosiło 500zł (w cenach z końca tego roku). W roku 2006 inflacja wyniosła 5%, w 2007 znowu 5%, w 2008 nowy prezes banku centralnego zdusił inflację do 3%. Jeżeli nominalne PKB w roku 2008 wyniosło 600zł, ile wynosiło PKB realne? Czy gospodarka zanotowała w tym czasie wzrost czy spadek produkcji? 4. 8. W pewnym kraju w roku 2007 PKB wynosiło 300zł (w cenach z końca tego roku). Ze względu na wzrost wynagrodzeń inflacja w 2009 roku wyniosła 10%. Jeżeli PKB nominalne w 2009 wyniosło 350zł, a realne...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=710